Statut Domu Wczasów Dziecięcych został opracowany na podstawie:
1) Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z póź. zm. );
2) Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. Z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z póź. zm);
3) Rozporządzenia MENiS z dnia 07 marca 2005 r. w sprawie ramowych statutów placówek publicznych (dz. U. Nr 52 poz. 466);
4) Rozporządzenia MENiS z dnia 07 marca 2005 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz. U. Nr 52 poz. 467 zpóź. zm.);
5) Rozporządzenie MEN z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania.

 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Statut DWD pdf 664.30 KB Jędrzejewski A
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
niedziela, 18 luty 2018 15:32 Jędrzejewski A
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
piątek, 14 wrzesień 2018 10:00 Jędrzejewski A
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
piątek, 14 wrzesień 2018 10:02 Jędrzejewski A